Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 13, 2022

Je zal dit niet graag horen, maar een draaiorgel of dansorgel bouwen is een lijdensweg. Vroeger meer dan vandaag. Want nu vind je al wat basisinformatie op internet, maar in regel houden orgelbouwers ook vandaag nog steeds de lippen stijf op elkaar en nemen hun geheimen mee in het graf. Er zit dus niks anders op dan de informatie te stelen. Dit betekent: orgels opzoeken en met de ogen stelen, en als het kan en mag: alles opmeten. Eddy Goderis vertelt over zijn eerste stappen in de orgelbouw en zet je op weg met zeer nuttige tips. Zelf moet je zorgen voor tonnen geduld en veel moed. - Draaiorgels, dansorgels en kermisorgels zijn cultureel erfgoed. - ikwashier.live archiveert tradities en erfgoed, vooral immaterieel of ‘levend’ erfgoed.