Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 19, 2024

Omer Maes kan niet stilzitten. Na zijn werk in de rundveehouderij, stapte Omer over naar de Belgische trekpaarden. Op de Jaarmarkt van Rupelmonde verschijnt hij met twee nieuwe trekpaarden, na het plotse overleiden van zijn blauwschimmel Isidoor van de Fonteine. In de omschrijving van deze uitzending vind je de link...


Feb 19, 2024

Het stormt in Zandvliet. De bomen naast het terrein waaien om. De elektriciteitsdraden knappen af. Kinderen worden omvergeblazen. Het kiekenrijden voor de jongsten is daarom afgelast, maar de oudste Chiro-groepen zijn dapper en trappen hun ketting stuk in de wind. Nu de elektriciteit is afgesloten, zwijgen de...


Feb 19, 2024

In Papenhoven tref je de hanen op zondag op café Potbelly. Bart Gubbels, voorzitter van de vereniging ‘Haan in de Pot’, vertelt hoe zijn kampioenschap hanenkraaien verloopt: in een vol café, met muziek en gepraat. In een half uur wordt geteld hoeveel de hanen kraaien. Maar er is ook een wedstrijd ‘Ken je...


Feb 19, 2024

Achter de bibliotheek van Zele vind je het Henri van Daele-centrum met het Museum Zeels Erfgoed. Tijdens een bezoek valt de bovenverdieping op. In een stijlvol ingerichte ruimte wordt het verhaal van kant en vooral van de Zeelse naaldkant verteld. Marie-Louise Vehent - bestuurslid van de Heem- en Oudheidkundige Kring -...


Feb 19, 2024

De meeste jaarmarkten in Vlaanderen zijn jaarlijkse markten met wat kramen geworden. Overal wordt eenzelfde omkadering gebruikt: een rommelmarkt, een slagerfestival en een BBQ of mosselfestijn. Bogaarden daarentegen bouwt nog steeds een klassieke jaarmarkt op rond de eeuwenoude en oorspronkelijke kern:...