Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 31, 2024

Het Huisje van Majutte - een visserswoning in Blankenberge - dateert in zijn huidige staat uit de 18e eeuw. Jarenlang stond het leeg. Het werd door Peter Gadeyne en zijn vrouw aangekocht en opengesteld als café. Ondertussen groeide het uit tot een museumcafé. Het huisje bergt honderden voorwerpen die het...


Jan 31, 2024

Minister van Staat Herman De Croo groeide op in Michelbeke, een - hoe vreemd het ook klinkt - mijnwerkersdorp in de Vlaamse Ardennen. Hij haalt herinneringen op aan het dorp waarin hij opgroeide, burgemeester was, nog steeds woont en ook begraven wordt. Hij vertelt over het landelijke leven van midden vorige eeuw, op...