Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 26, 2019

Wanneer je een trekpaardveulen wilt opleren voor het werk op het veld of in het bos, dan moet je op de eerste plaats het vertrouwen van je paard winnen. Dat kan erg makkelijk wanneer je rustig en consequent bent. Patrick Hoflack vertelt uit eerste hand hoe hij zijn twee Brabantse trekpaarden van jongsaf aan het werken kreeg.

BIJHORENDE VIDEO’S
Bartholomeusfeesten 2018 met ploegen Belgische Trekpaarden https://youtu.be/AawUUOWCk1Y (ploegen vanaf 4’50)
Afspeellijst Trekpaarden aan het werk https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1KBwOkMgNXSTDiaEszhAY6S

REFERENTIES OPNAME
Patrick Hoflack, 24 augustus 2019, tijdens het ploegen op de Bartholomeusfeesten in Nieuwmunster.

WELKOM
• Filmarchief https://www.youtube.com/ikwashierlive
• Foto-archief http://www.ikwashier.live
• Radio-archief https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1IPedtBHSCnX-xkThk21_FY

PODCAST ‘Beginnen met erfgoed’ op
• https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH
• http://ikwashier.libsyn.com
• https://podcasts.apple.com/be/podcast/beginnen-met-erfgoed/id1476829018

VOLG ikwashier.live
• Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live
• Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live
• Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu

COPYRIGHT
© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live
© Muziek: Chanson for Siv by Ian Post, License owner - Lodewijk Deleu, Company - Magazinemaker.be

INFO NL
Als documentair fotograaf, filmmaker en journalist archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

INFO FR
ikwashier.live du photographe, cinéaste et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions et le patrimoine culturel immatériel. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

INFO E
Documentary photographer, filmmaker and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions and intangible cultural heritage. The name “ik was hier” means “I was here”.