Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 26, 2019

Wil je als officiële Belleman aan de slag, dan moet je solliciteren bij je gemeente of stad. Is er nog geen vacature, dan kan je het voorbeeld van Joris Goens volgen. Hij liet met luide stem van zich horen. Zo werd hij opgemerkt en een jaar later was hij de officiële Belleman van Stad Veurne.

BIJHORENDE VIDEO’S
Video in voorbereiding.

REFERENTIES OPNAME
Joris Goens, 25 augustus 2019, op de 50e Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort. Meer informatie op http://www.toerisme-veurne.be/product/316/de-belleman-2019

WELKOM
• Filmarchief https://www.youtube.com/ikwashierlive
• Foto-archief http://www.ikwashier.live
• Radio-archief https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1IPedtBHSCnX-xkThk21_FY

PODCAST ‘Beginnen met erfgoed’ op
• https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH
• http://ikwashier.libsyn.com
• https://podcasts.apple.com/be/podcast/beginnen-met-erfgoed/id1476829018

VOLG ikwashier.live
• Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live
• Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live
• Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu

COPYRIGHT
© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live
© Muziek: Chanson for Siv by Ian Post, License owner - Lodewijk Deleu, Company - Magazinemaker.be

INFO NL
Als documentair fotograaf, filmmaker en journalist archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

INFO FR
ikwashier.live du photographe, cinéaste et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions et le patrimoine culturel immatériel. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

INFO E
Documentary photographer, filmmaker and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions and intangible cultural heritage. The name “ik was hier” means “I was here”.