Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 23, 2021

Alain Belpalme is de beiaardier van Belle, Balleuil. Hij zit tussen de klokken en de duiven te spelen voor zijn publiek. Muzikaal is het niet zo bevredigend, want in de toren krijg je een heel ongebalanceerd geluid. Een beiaardier moet dus inbeelden hoe zijn instrument beneden mooi en evenwichtig klinkt. - De beiaardcultuur is UNESCO erkend erfgoed en staat ook op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

LUISTER NAAR BEGINNEN MET ERFGOED

… Podcast https://beginnenmeterfgoed.vlaanderen

… Collectie op YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH

 

VOLG IKWASHIER.LIVE

… Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live

… YouTube https://www.youtube.com/ikwashierlive

… Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live

… Site https://ikwashier.live