Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 19, 2022

Als meervoudig Belgisch kampioen wil Vera Steenput de traditie van het orgeldraaien in stand houden. Daarbij is ze niet bang voor vernieuwing, zo draait ze - voor de akoestiek - graag in kerken, draait ze ook klassieke muziek en snijdt ze soms thema’s als sterven en verdriet aan. Ze kiest daarom ook voor Duitse handdraaiorgels die qua klank meer aansluiten bij de kerkorgels, in tegenstelling tot de Belgisch dansorgels of de Nederlandse straatorgels. Volgens Vera moeten beginnende orgeldraaiers muzikaal zijn, origineel en mogen ze niet bang zijn voor emoties. - Het orgeldraaien, draaiorgel en kermisorgels zijn cultureel erfgoed. - ikwashier.live archiveert tradities en erfgoed, vooral immaterieel of ‘levend’ erfgoed, gewoontes en gebruiken die verdwijnen.