Preview Mode Links will not work in preview mode

May 4, 2022

Bernadette van Damme schreef voor de provincie Oost-Vlaanderen een Erfgoedsprokkel: een toegankelijke wandelgids waarin de architectuur en de natuur in Munte centraal staan. In deze uitzending serveert Bernadette een voorproefje van deze Erfgoedsprokkel en geeft ze enkele tips voor wie ook een erfgoedwandeling wil uitdokteren. - De route wordt op 10 juni 2022 voorgesteld, daarna beschikbaar. - ikwashier.live archiveert tradities en erfgoed, vooral immaterieel of ‘levend’ erfgoed, gewoontes en gebruiken die verdwijnen.