Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 23, 2019

In Oost- en West-Vlaanderen worden kleine krielhanen in gesloten bakken gezet in een wedstrijd waarbij de haan met de meeste kraaien wint. In Limburg is zowat alles omgekeerd. Daar worden grote hanen gezet in open bakken, en moeten de zetters voorspellen hoeveel keer hun haan zal kraaien tijdens de wedstrijd. Maar ook in Limburg heeft het hanenzetten het moeilijk, en beginnen nog maar weinig jongeren aan deze volkssport. Volgens Eric L´Hoyes zou het helpen als beginners zouden starten met een goede haan, dat zorgt onmiddellijk voor resultaat en voor de goesting om verder te spelen.
De hanenzetting of hanenkraaiing staat op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

BIJHORENDE VIDEO’S
Afspeellijst hanenkraaien op https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JoLuCM3TtJJyrDBpRYCCon  
21 Hanenzetten - Christine Vermeersch https://youtu.be/rb5nzCX-vVU 
22 Hanenzetten - Monique Dieussaert https://youtu.be/yHgescfVCWw 
23 Hanenzetten - Johny Cornette https://youtu.be/E-lDOYrbxh8 
106 Hanenzetten - Rudy Vanhoutte https://youtu.be/FvMInT4w218 
110 Hanenzetten in Limburg - Otto Somers https://youtu.be/9qnbZyHDc24 
31 Kweken van haantjes - Jacques Warniers https://youtu.be/kbbNHmb8uEk 
46 Kweken van haantjes - Jozef Vanhove https://youtu.be/Y9iWDzCeHrQ 

REFERENTIES OPNAME
Eric L´Hoyes, zondag 22 december 2019, tijdens de zetting in Café Welkom, Wintershoven, Kortessem, Limburg.

VOLG IKWASHIER.LIVE
- Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live 
- YouTube https://www.youtube.com/ikwashierlive 
- Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live 
- Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu 

PODCAST ‘BEGINNEN MET ERFGOED’
- http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen 
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH 

WELKOM
- Filmarchief https://www.youtube.com/ikwashierlive 
- Fotoarchief http://www.ikwashier.live 
- Radioarchief https://www.youtube.com/playlist? list=PLkbFihObH-1IPedtBHSCnX-xkThk21_FY 

COPYRIGHT
© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live 
© Muziek: Chanson for Siv by Ian Post, License owner - Lodewijk Deleu, Company - Magazinemaker.be

INFO NL
Als documentair fotograaf, filmmaker en journalist documenteert, archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

INFO FR
ikwashier.live du photographe, cinéaste et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions, le patrimoine culturel immatériel et l’art. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

INFO E
Documentary photographer, filmmaker and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions, intangible cultural heritage and art. The name “ik was hier” means “I was here”.