Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 23, 2019

Otto Somers is somber gestemd. Het is volgens hem erg moeilijk om nog met hanenzetten te beginnen. Je moet dan immers thuis hanen houden, en dat betekent je aan heel wat regels moet voldoen. En… dan maar hopen dat je buren hebt die het gekraai verdragen. Volgens Otto is onverdraagzaamheid de dood van de hanensport.
De hanenzetting of hanenkraaiing staat op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

BIJHORENDE VIDEO’S
Afspeellijst hanenkraaien op https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JoLuCM3TtJJyrDBpRYCCon  
21 Hanenzetten - Christine Vermeersch https://youtu.be/rb5nzCX-vVU
22 Hanenzetten - Monique Dieussaert https://youtu.be/yHgescfVCWw 
23 Hanenzetten - Johny Cornette https://youtu.be/E-lDOYrbxh8 
106 Hanenzetten - Rudy Vanhoutte https://youtu.be/FvMInT4w218
109 Hanenzetten in Limburg - Eric L´Hoyes https://youtu.be/-0QjV2bTAZo
31 Kweken van haantjes - Jacques Warniers https://youtu.be/kbbNHmb8uEk
46 Kweken van haantjes - Jozef Vanhove https://youtu.be/Y9iWDzCeHrQ

REFERENTIES OPNAME
Otto Somers, zondag 22 december 2019, tijdens de zetting in Café Welkom, Wintershoven, Kortessem, Limburg.

VOLG IKWASHIER.LIVE
- Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live
- YouTube https://www.youtube.com/ikwashierlive
- Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live
- Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu

PODCAST ‘BEGINNEN MET ERFGOED’
- http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen 
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH 

WELKOM
- Filmarchief https://www.youtube.com/ikwashierlive
- Fotoarchief http://www.ikwashier.live
- Radioarchief https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1IPedtBHSCnX-xkThk21_FY

COPYRIGHT
© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live 
© Muziek: Chanson for Siv by Ian Post, License owner - Lodewijk Deleu, Company - Magazinemaker.be

INFO NL
Als documentair fotograaf, filmmaker en journalist documenteert, archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

INFO FR
ikwashier.live du photographe, cinéaste et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions, le patrimoine culturel immatériel et l’art. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

INFO E
Documentary photographer, filmmaker and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions, intangible cultural heritage and art. The name “ik was hier” means “I was here”.