Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 27, 2022

Schapen houden is niet zo moeilijk. Toch betekent dat niet dat je zomaar een schaap kan kopen, op een wei zetten en er dan niet meer naar omkijken. Maarten D’hondt is voorstander van een doordachte preventieve aanpak, een management dat alle mogelijke problemen met de dieren voorkomt of tijdig detecteert. Met Kemp vzw doet Maarten aan natuurbeheer met 2.700 Kempische heideschapen. - ikwashier.live archiveert tradities en erfgoed, vooral immaterieel of ‘levend’ erfgoed, gewoontes en gebruiken die verdwijnen.