Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 23, 2022

Vaak wordt vergeten dat het vinkenieren bestaat uit twee sporten. De sport van het zetten van de vinken, die dan in de reke zoveel mogelijk liedjes zingen. En de sport van het kweken van de vinken. Dat zijn eigen twee totaal verschillende disciplines. Gabriël Houthoofd (78) is kweker en vertelt. - Het vinkenzetten is erkend immaterieel cultureel erfgoed. - ikwashier.live archiveert tradities en erfgoed, vooral immaterieel of ‘levend’ erfgoed, gewoontes en gebruiken die verdwijnen.