Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 22, 2021

De jaarmarkt was vroeger hét feestelijkste moment van het jaar. Het dorp liep uit en de veehouders namen elkaar de maat met hun beste dieren. Volgens Johan Verleyen komen de mensen vandaag niet meer buiten omdat de jaarmarkt - misschien - te gewoon is en omdat de dieren meer en meer wegblijven.
… Locatie: Jaarmarkt, Zogge, deelgemeente van Hamme, provincie Oost-Vlaanderen, België
… Datum en uur: zaterdag 18 september 2021
… Het Belgisch trekpaard of Brabants trekpaard is erkend Immaterieel Cultureel Erfgoed.
... Archief https://ikwashier.live