Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 23, 2021

Wat vroeger voor heel wat mensen een olifant was - een onbekend exotisch dier - is vandaag het varken. Veel kinderen kennen het kleinvee en de neerhofdieren niet meer, maar op een echte jaarmarkt kunnen ze die nog ontdekken. Hamme telt zes jaarmarkten en heeft ook een schepen die jaarmarkten onder zijn vleugels neemt. Luk De Mey schetst het belang en ook de problemen van zijn jaarmarkten. - Jaarmarkten zijn immaterieel cultureel erfgoed. - Archief https://ikwashier.live