Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 28, 2021

De kerststallen in de Kempen hebben nog een dak van stro. Daarvoor is er lang stro nodig dat vrijwel onvindbaar is. Dat geldt meteen ook voor het zaadgoed. Toch slaagt Herman Verstraelen er elke herfst in het koren met de hand te zaaien en het in juli van volgend jaar te oogsten. Het stro wordt op het einde van dat jaar gebruikt voor de kerststal van Merksplas. - Film https://youtu.be/bRh3Bi3YK_E Archief https://ikwashier.live